zpět
SOUBOR ŠKOLNÍCH VÝKRESŮ, NÁVRHŮ DŘEVĚNÉHO NÁBYTKU, NÁČRTŮ ORNAMENTŮ, PLSTĚNÝCH HRAČEK, SOUKROMÝCH KRESEB, ŽÁDOST O ODPUŠTĚNÍ ŠKOLNÉHO, ... BUDOUCÍHO ARCHITEKTA A DESIGNÉRA KARLA KOŽELKY (1909 - 1992).
<ID:VUU91119> Cena: 46.000,- Kč
Kresby tužkou.
4°, 124 str., 10 str. bez kreseb. Vazba dobová celopapírová.
Kresby tužkou.
4°, 152 str., 126 str. bez kreseb. Vazba dobová poloplátěná.
Kresby tužkou, tuší, akvarel.
40 volných listů různých formátů, 630 x 450 mm až 210 x 145 mm.
Kresby tužkou, tuší, akvarel, pastel.
4°, 40 str. Původní šitá brožura.
Pojistka pro školní rok 1926-27.
Volný list 155 x 120 mm s tiskem na obou stranách. Údaje o pojištěnci vyplněny psacím strojem. Otisk razítka školy.
Rukopisná, podepsaná žádost o odklad placení školného ve školním roce 1926 - 1927, datováno 9. září 1926. Žák třetího ročníku Státní odborné školy ve Valašském Meziříčí absolvoval druhý ročník s výborným prospěchem, je úplný sirotek a nemá žádný majetek. Slibuje, že mravným chováním a neúnavnou prací zaslouží si této milosti. Žádost Karla Koželky tmavě hnědým inkoustem.
Usnesení porady pedagogického sboru ze dne 13. září 1926, kterým se Karel Koželka osvobozuje od placení školného. Razítko ředitelství, razítko školy a nečitelný podpis. Volný list 340 x 210 mm.
Kresba tuší kolorovaná akvarelem, 88 x 120 mm. Volný list 122 x 188 mm.
Kresba tuší kolorovaná akvarelem, 100 x 65 mm. Volný list 192 x 121 mm.
Kresba tužkou kolorovaná akvarelem, 70 x 70 mm. Volný list 104 x 156 mm.
Kresba tužkou kolorovaná akvarelem, 93 x 95 mm. Volný list 103 x 105 mm.
Kresba tužkou kolorovaná akvarelem, 80 x 66 mm. Volný list 103 x 86 mm.
Karel Koželka (1. červenec 1909, Wien, Rakousko-Uhersko - 16. říjen 1992, Pernarec u Plzně, Československo)
Architekt a designér.
Studia: Státní odborná škola pro zpracování dřeva, Valašské Meziříčí, prof. Josef Místecký;
1928 - 1933, Uměleckoprůmyslová škola, Praha, prof. Pavel Janák.
Vybrané výstavy: 1940, Za novou architekturu, Uměleckoprůmyslové museum, Praha; 1957, Výstava uměleckých řemesel, Dům U Hybernů, Praha; 1965, Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Dům U Hybernů, Praha; 1969, 50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví, Mánes, Praha.
Vybrané ocenění: 1946, Triennale di Milano, stříbrná medaile.
Vybraná literatura:
1962, Koželka Karel: Dnešní byt, SNTL, Praha; 1967, Moderní architektura v Brně 1900-1965, Svaz architektů ČSSR, Praha; 1970, Brno: Moderní architektura / Moderne Architektur, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Brno; 1984, Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, Praha; 1993, Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava; 1995, Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, Praha; 2012, Geneze designu nábytku, Uměleckoprůmyslové museum, Praha; 2016, Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha; 2017, Brněnský architektonický manuál (Průvodce architekturou 1918-1945), Dům umění města Brna, Brno.