zpět
RUKOPIS OLGY MASARYK - REVILLIOD V KNIZE:
MORGENSTERN, Christian: PALMSTRÖM.
Ilustrace Karl Walser.
Berlin, Cassirer, 1914. 7. a 8. vydání.
8°, 79 str. Původní nakladatelská brožura s obálkou.
Rukopis parafráze podle básně Christiana Morgensterna. Datováno: Strassburg, červenec 1925 a podepsáno Olga Masaryková. - Jazyk rukopisu: německý. - Obálka se znaky většího opotřebení, knižní blok téměř intaktní, rukopis intaktní.
Přiloženo:

RUKOPIS OLGY GARRIGUE MASARYK NA POHLEDNICI:
LAC LÉMAN - SOIR D'CRAGE.
Obrazová plocha: 78 x 128 mm.
List: 91 x 139 mm.
Poštovní razítko: Geneve, 17. únor 1915.
Rukopis Olgy Masarykové ze dne 16. února, Geneve, Hotel Richemond, podepsáno. - Volný list. - Poštovní známka chybí. Pohlednice čistá a bez znaků použití. - Jazyk rukopisu: český.
<ID:RKP5112> Cena: 45.000,- Kč
Olga Garrigue Masaryková-Revilliodová (25. květen 1891, Praha, Rakousko-Uhersko - 12. září 1978, London, United Kingdom)
Dcera prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka a Charlotty Garrigue. Do exilu odešla se svým otcem v roce 1914. Působila jako jeho tajemnice a spolupracovnnice. S otcem se v roce 1918 vrátila zpět do vlasti. V roce 1920 se provdala za švýcarského lékaře Henri Revillioda. Na počátku druhé světové války uprchla Olga i se svou rodinou do Velké Británie. Po válce žila ve Francii, Švýcarsku a Velké Británii, kde v roce 1978 zemřela.