zpět
(KOŽELKA, Karel)
Chlapecká měšť. škola v Poštorné, šk. rok 1922/23. Sešit 1. Početník. Koželka Karel. Třída 3.
8°, 12 str. s rukopisným textem, 4 str. bez textu. Původní šitá brožura s obálkou.
Školní sešit budoucího architekta a designéra Karla Koželky (1909 - 1992). - Téměř intaktní. Sběratelský stav.
<ID:RKP713> Cena: 1000,- Kč
Karel Koželka (1. červenec 1909, Wien, Rakousko-Uhersko - 16. říjen 1992, Pernarec u Plzně, Československo)
Architekt a designér.
Studia: Státní odborná škola pro zpracování dřeva, Valašské Meziříčí, prof. Josef Místecký;
1928 - 1933, Uměleckoprůmyslová škola, Praha, prof. Pavel Janák.
Vybrané výstavy: 1940, Za novou architekturu, Uměleckoprůmyslové museum, Praha; 1957, Výstava uměleckých řemesel, Dům U Hybernů, Praha; 1965, Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Dům U Hybernů, Praha; 1969, 50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví, Mánes, Praha.
Vybrané ocenění: 1946, Triennale di Milano, stříbrná medaile.
Vybraná literatura:
1962, Koželka Karel: Dnešní byt, SNTL, Praha; 1967, Moderní architektura v Brně 1900-1965, Svaz architektů ČSSR, Praha; 1970, Brno: Moderní architektura / Moderne Architektur, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Brno; 1984, Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, Praha; 1993, Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava; 1995, Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, Praha; 2012, Geneze designu nábytku, Uměleckoprůmyslové museum, Praha; 2016, Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha; 2017, Brněnský architektonický manuál (Průvodce architekturou 1918-1945), Dům umění města Brna, Brno.